Ürünlerin Ar-Ge çalışmaları Ulkar Holding Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde, ürünlerin tüm testleri ve uygunluk analizleri YÜ-AGAM (Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma geliştirme ve Analiz Merkezi) Laboratuvarları’nda ve ürünlerin klinik çalışması AB standartlarına uygun olarak Fransız IDEA Clinic ve USA Indiana Ünv. Diş hekimliği Fak. tarafından yapılmıştır.